Poslovni sustav "Korwin" je modularni skup uredskih aplikacija za evidenciju i praćenje raznih segmenata poslovanja. Namijenjen je proizvodnim, trgovačkim i uslužnim poduzećima kao i proračunskim korisnicima.

Koristi se za obrade robno-materijalnog poslovanja (nabava, veleprodaja, maloprodaja i ugostiteljstvo), salda-konti kupaca i dobavljača, porezne knjige, obrtničke knjige, glavnu knjigu i bilance,
vozila i putne naloge, obračun plaće, osnovna sredstva i kao kompjutorska kasa-blagajna.