Ove stranice sadrže besplatne obrade za pomoć u uredskom poslovanju i nadamo se da će koristiti i Vama.
Zamišljene su kao jednostavna i brza pomoć u nekim segmentima poslovanja,
a i kao uvod u opširnije i složenije funkcije poslovnog sustava "Korwin".

Omogućen je jednostavan obračun zateznih kamata, obračun plaće s osnovnim parametrima,
jednostavna robna kalkulacija te obračun osnovnih troškova putnog naloga.
To su jednostavne obrade s ograničenjima kao što je nemogućnost odabira više tipova stopa kod obračuna kamata
ili nemogućnost unosa odbitaka kod obračuna plaće.