Našim korisnicima, ali i drugima koji pokazuju interes za naše proizvode i usluge ovim stranicama pružamo priliku za "njihov glas bez nas".
Dakle, sve što ste mislili o nama, a niste se usudili reći. Također želimo pružiti i neke odgovore na pitanja koja ste željeli znati, a niste se usudili pitati.
Tu su i stranice "za pokupiti" nove verzije programa sa starim verzijama uputa za korištenje.

Korwin – promjena poreznih tarifa od 01.04.2022.pdf
(smanjenje tarifa s 25% na 13% ili na 5% za određene artikle)
Korwin Plaće - dorade u 02 / 2022.
(Ostali primici "0021", rekap.i listić za više obračuna, JOPPD razdoblja za mjes.isplate)
Korwin - HNB tečajna lista, PDV "VIII. Ostalo" i eRačun provjera
(učitavanje HNB tečajne liste, PDV prijava redak "VIII. Ostalo", provjera eRačun statusa i email adresa)
Korwin dorade i izmjene svibanj 05-2020.
(Covid PDV naknadno plaćeno, Tip eRačuna, PozivBroj, Kartice Donos, IBAN izvoda)
Korwin dorade i izmjene travanj 04-2020.
(temeljnica PDV prijave i teč.razlika, izvod .DAT, QR kod na računima, ...)
Upute za Covid-19 PDV i tečajne razlike
Lista plaćenih stavki U-RA / I-RA i automatsko kontiranje tečajnih razlika
Korwin novo od 2020.
(SACO uplate (banke) iz FIN, Polje Konto u stavkama U-RA / I-RA)
Upute za slanje eRačuna od 01.07.2019
(Slanje eRačuna, provjera)
Upute za URA Xml datoteku 01.02.2019
(Izrada datoteke)
Upute za promjene u modulu plaća od 01.01.2019
(Porezni razredi i doprinosi)
Korwin promjene u modulu Placa
(evidencija godišnjih odmora, import excel sati i storno obračuna)
Istek certifikata za fiskalizaciju
(Dopis sa stranica porezne uprave i cijena naše usluge)
Korwin promjene u modulu Placa vezane uz ispis ER-1 obrasca
(Veza poslova s obradama)
Upute sa SEPA BB
(Isplate na tekući)
Upute za izradu SEPA XML zbrojnog naloga
(izrada obrasca i snimanje XML datoteke)
Upute za popunjavanje Obrasca DI
(izrada obrasca i snimanje XML datoteke)
Upute za popunjavanje OPZ-STAT-1 obrasca
(izrada obrasca i snimanje XML datoteke)
Upute za generiranje stavki JOPPD obrasca za osiguranike samostalnih djelatnosti
(obrtnici i dr.)
Upute za generiranje stavki JOPPD obrasca iz PUTNIH NALOGA
(kreiranje stavki JOPPD obrasca iz knjiženih/obračunatih putnih naloga)
Upute za generiranje i snimanje stavki JOPPD obrasca
(kreiranje, izmjena i brisanje stavki, snimanje XML datoteke, ispis stranica A i B JOPPD obrasca)
Upute za knjiženje novih EU poreznih knjiga
(partneri, U-RA / I-RA, PDV prijava)
Upute za otvaranje nove godine
(prijenos matičnih podataka i početnih stanja)
Upute za konačni (godišnji) obračun poreza
(Godišnji obračun poreza)
Download TeamViewer Full version Download TeamViewer